تولید زغال فشرده و محیط زیست

تولید زغال فشرده و محیط زیست

در سال های اخیر به دلیل کاهش منابع تجدید ناپذیر سوخت های فسیلی, افزایش هزینه ی سوخت و وخیم ترشدن مسایل زیست محیطی, تحقیقات در زمینه ی منابع انرژی تجدیدپذیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. لذا برای کاهش آلودگی محیط زیست وگازهای گلخانه ای که در اثر سوختن یا یا دفن بقایای بیومس (زیست توده) ایجاد می شوند, زغال تولید شده از منابع تجدیدپذیر به ویژه زغال فشرده به عنوان سوخت جایگزین مورد توجه قرار گرفتهاست.

زغال فشرده از ضایعات خشک نظیر چوب حاصل از هرس درختان، ضایعات حاصل از صنایع چوبی، خاک اره، پوسته شلتوک و کاه درختان به دست می آید. به دلیل کمبود منابع چوبی, وجود مناطق صعب العبور و مسائل زیست محیطی ایران بازار مناسبی برای تولید و مصرف زغال فشرده می باشد. از این رو در این پژوهش، امکان تولید زغال در ایران, مزایای حاصل از آن و پتانسیل های موجود بررسی شده است.

این بررسی برای منطقه شهر اصفهان به طور موردی انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که تولید زغال فشرده منجر به جلوگیری از قطع ۲۲۱۱۲۲ اصله درخت می شود. حفظ این تعداد درخت ۸۲۳۲۲ کیلوگرم هوای آلوده را فیلتر، ۳۸۱۹۲۲۲۲ لیتر آب باران را ذخیره و نیز سرمایی به اندازه ۲۲۱۱۲۲۲ کولر گازی را در سال تولید می کند. از منظر دیگر زغال فشرده تولیدی در شهر اصفهان سبب تامین گاز ۸۳ خانوار ایرانی می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Powered by WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟